Kamis, 18 April 2013

Bls: [islam-kristen] Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat

 

Behold! the angels said: "O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name will be Christ Jesus, the son of Mary, held in honour in this world and the Hereafter and of (the company of) those nearest to Allah; (Bukan satu-satunya yg paling dekat kepada Allah)
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata:" Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)."

--- Pada Sel, 16/4/13, Tawangalun . <talangalun@gmail.com> menulis:

Dari: Tawangalun . <talangalun@gmail.com>
Judul: [islam-kristen] Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat
Kepada: Indonesia-Rising@yahoogroups.com, islam-kristen@yahoogroups.com, mediacare@yahoogroups.com, proletar@yahoogroups.com
Tanggal: Selasa, 16 April, 2013, 11:33 AM

 

Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat

"Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin."

Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah. (Al Imran, 3:45)

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
Recent Activity:
MARKETPLACE


.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar